Obchodné podmienky

obch-podmienky-ico

Prevádzkovateľ internetového portálu

Názov spoločnosti: GROHAX s.r.o.
Ulica a číslo: Brezany 129
Mesto a PSČ: 01004 Žilina
Štát: Slovenská republika 
IČO: 46437681
DIČ: 2023385309
IČ DPH: SK2023385309

Sme plátci DPH.

 

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto podmienky vymedzujú vzťahy medzi predávajúcim: www.iloveleggings.sk (prevádzkovateľ) a kupujúcim, ktoré boli uzatvorené prostredníctvom internetového obchodu www.iloveleggings.sk (ďalej len eShop)

 • Predávajúcim sa rozumie prevádzkovateľ obchodu
 • Kupujúcim sa rozumie fyzická, alebo právnická osoba, ktorá prostredníctvom nákupného košíka, telefonicky, alebo e-mailom uskutočnila objednávku spracovanú systémom e-shopu
 • Objednávkou sa rozumie odoslaný e-mail, alebo elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, druh, množstvo objednaného tovaru z ponuky a cenu tovaru, spracovaný systémom obchodu

 

1) O registrácii

"Vyhlasujeme, že dáta slúžia len pre účely identifikácie pri nákupe v eShope a nebudú poskytnuté tretím osobám ani inak zneužité. Potvrdením registrácie súhlasím so zasielaním ponukových e-mailov z eShopu, v súlade so zákonom č. 480/2004 Sb. O niektorých službách informačnej spoločnosti."

Objednávku je možné uskutočniť i bez registrácie.

 

2) Prijatie a vybavenie objednávky, kúpna zmluva

Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu kupujúceho i predávajúceho s týmto návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho). Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.

Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačných podmienok, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom samotným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku, alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy bez udania dôvodu. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť, alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet, k uzavretiu kúpnej zmluvy nedôjde.

Všetky objednávky prijaté týmto obchodom sú záväzné. Objednávku možno zrušiť pred jej expedíciou. V prípade, že nebude objednávka zrušená do doby pred expedíciou, a bude expedovaná, môže byť po objednávateľovi požaduje náhrada nákladov spojená s expedíciou tovaru. O prijatí objednávky ste automaticky informovaný elektronickou poštou - eMailom. Pri každej položke je zobrazené, či je tovar na sklade, alebo nie. Pokiaľ tovar nie je na sklade, budeme Vás bezodkladne informovať o možnom termíne dodania.

Storno objednávky

Ak urobíte storno objednávky do 12 hodín, považujeme objednávku za zrušenú. Storno môžete poslať e-mailom prípadne vykonať telefonicky. Pri zrušení objednávky je nutné uviesť Vaše meno, e-mail a číslo objednávky.

 

3) Doprava tovaru

Dodanie tovaru kupujúcemu je realizované týmito prepravcami v uvedených cenách.

 

Doprava SR

Pre objednávky v SR zvoľte v košíku krajinu [Slovenská republika]

 

Kuriér DPD (3,50€) - Doba doručenia 1-2 prac.dni, štandardne však nasledujúci pracovný deň od odoslania. Zásielku vám osobne doručí kuriér, ktorý vás bude vopred telefonicky kontaktovať pre upresnenie času a miesta prevzatia.

Výdajný BOX | Odberné miesto (2,50€) - Doba doručenia 1-2 pracovné dni, štandardne však nasledujúci pracovný deň od odoslania. Balík vám bude doručený do výdajného boxu, alebo na výdajné miesto, ktoré si vyberiete pri objednávaní. O možnosti vyzdvihnutia vás informujeme prostredníctvom SMS, alebo eMailom.

Pri objednávke nad 100€ je cena dopravy automaticky ZDARMA.

 

 

Doprava ČR

Pre objednávky do ČR zvoľte v košíku krajinu [Česká republika]

 

Kurýr DPD (139Kč) - Doba doručenia je 1-2 pracovné dni. Zásielku vám osobne doručí kuriér DPD, ktorý vás bude vopred telefonicky kontaktovať pre upresnenie času a miesta prevzatia.

Výdejní BOX | Odběrné místo (119 Kč) - Doba doručenia 1-2 pracovné dni, štandardne však nasledujúci pracovný deň od odoslania. Balík vám bude doručený do výdajného boxu, alebo na výdajné miesto, ktoré si vyberiete pri objednávaní. O možnosti vyzdvihnutia vás informujeme prostredníctvom SMS, alebo eMailom.

Pri objednávke nad 2500Kč je cena dopravy automaticky ZDARMA.

 

 

Doprava EU

Pre objednávky do ďalších krajín EU zvoľte v košíku príslušnú krajinu

 

Doprava EU (9,90€) - Doba doručenia je 2-5 pracovných dní - podľa lokality. Zásielku vám osobne doručí kuriér miestnej krajiny.

Pri objednávke nad 120€ je cena dopravy automaticky ZDARMA.

 

Uvedené ceny sú konečné s DPH, predávajúci si balné neúčtuje.

Predávajúci neručí za oneskorenú dodávku tovaru spôsobenú prepravcom. Cena za prepravu sa zobrazuje ihneď po výbere spôsoby dopravy. 

 

POZOR! Pokiaľ je balík viditeľne poškodený, alebo ak je porušená ochranná páska, uplatnite reklamáciu priamo u prepravcu. Za škody vzniknuté pri preprave nenesie predávajúci zodpovednosť. Reklamácia zásielky je možná do 3 dní od doručenia, za predpokladu, že poškodenie balenia zásielky nebolo zjavné pri odovzdaní!

 

4) Platby za tovar

Za tovar môžete zaplatiť týmito spôsobmi v uvedených cenách.

 

Platby SR, ČR

Karta | ApplePay | GooglePay (ZADARMO) - Za tovar zaplatíte okamžite pri objednávaní prostredníctvom zabezpečenej platobnej brány. Použiť môžete kreditnú/debetnú kartu. Platba tak prebehne okamžite a tovar expedovaný ihneď.

Prevodom (ZADARMO) - Za tovar zaplatíte dopredu, prevodom na bankový účet. Ak zvolíte tento spôsob, v automatickom potvrdení objednávky (e-maile) nájdete údaje pre platbu (sumu, číslo účtu, variabilný symbol). Akonáhle bude suma pripísaná na náš účet, zásielku okamžite expedujeme na vašu adresu.

Dobierkou (SR 1,90€ | ČR 49Kč) - Za tovar zaplatíte priamo pri prevzatí v hotovosti, alebo kartou. Táto možnosť je dostupná iba pri spôsobe dopravy "Kuriér DPD" a "Kurýr DPD".

 

Číslo účtu pre platby v rámci SR (VÚB Banka)

 • Číslo účtu: 3096727557 Kód banky: 0200
 • IBAN: SK49 0200 0000 0030 9672 7557 
 • BIC/SWIFT: SUBASKBX

 

Číslo účtu pre platby v rámci ČR (FIO Banka)

 • Číslo účtu: 2400587356 Kód banky: 2010
 • IBAN: SK9083300000002400587356
 • BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX

 

 

Platby EU

Card payment (ZADARMO) - Za tovar zaplatíš okamžite prostredníctvom zabezpečenej platobnej brány. Použiť môžeš kreditnú / debetnú kartu. Platba prebehne okamžite a tovar je expedovaný ihneď.

Apple Pay (ZADARMO) - Za tovar zaplatíš okamžite prostredníctvom zabezpečeného systému ApplePay.Platba prebehne okamžite a tovar je expedovaný ihneď.

Google Pay (ZADARMO) - Za tovar zaplatíš okamžite prostredníctvom zabezpečeného systému GooglePay. Platba prebehne okamžite a tovar je expedovaný ihneď.

 

 

Pokiaľ nebude suma objednávky uhradená v plnej výške, má predávajúci právo prerušiť ďalšie dodávky tovaru do doby, dokým nebudú uhradené všetky záväzky, prípadne objednávky zrušiť.

 

5) Ceny tovaru

Ceny tovaru sú uvádzané v EUR, alebo KČ s DPH a sú konečné. Cena platná pri objednaní tovaru je po potvrdení objednávky nemenná. Kúpna cena bude považovaná za zaplatenú až pripísaním celej sumy na účet predávajúceho, alebo uhradením dobierky. Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k tovaru až do úplného zaplatenia kúpnej sumy. Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je pribalená k tovaru, slúži zároveň aj ako dodací list a záručný list.

 

6) Záruka

Na tovar poskytujeme záručnú dobu stanovenú zákonom. 

Záruka sa nevzťahuje za poškodenie vzniknuté:

 • prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením, spôsobené používaním tovaru,
 • znečistením tovaru, alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby,
 • používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa tovar bežne používa,
 • vonkajšími vplyvmi napríklad pádom alebo nárazom, zásahom do tovaru neoprávnenou osobou (neodborné opravy alebo úpravy),
 • pri používaní tovaru v rozpore so starostlivosťou a údržbou tovaru, uvedená na visačke príp. ako potlač priamo na tovare,
 • mechanickým poškodením - rozthnutím, prerezaním, zámerným poškriabaním vrstiev tovaru a pod.,
 • v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok alebo používaním v extrémnych a neobvyklých podmienkach. 

 

7) Právo Spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy, vrátenie tovaru a výmena tovaru

Ak je kúpna zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (v internetovom obchode), má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Ak kupujúcemu nesedí veľkosť a chce tovar vrátiť, postupuje podľa Podmienok pre odstúpenie od zmluvy, vrátenia a výmeny tovaru. Ak chce kupujúci tovar vymeniť – tovar zašle naspäť predávajúcemu (platia Podmienky pre odstúpenie od zmluvy, vrátenia alebo výmeny tovaru) a kupujúci si zrealizuje novú objednávku, ktorá bude štandardne vybavená. Peniaze za tovar predávajúci vráti kupujúcemu do 8 dní po prebratí balíka na účet kupujúceho. Odstúpenie od zmluvy, vrátenie a výmena tovaru musí byť doručené najneskôr posledný deň 14 dňovej lehoty. 

Toto ustanovenie zákona však nemožno chápať, ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru. Spotrebiteľ v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia, musí dodávateľovi vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal.

 

PODMIENKY VRÁTENIA ALEBO VÝMENY TOVARU:

Vrátenie a výmena tovaru je možná do 14 dní odo dňa prevzatia zásielky.

Tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale so všetkými náležitosťami, nepoužívaný, nepoškodený, nezmenený, čistý a hygienicky nezávadný. Tovar musí byť kompletný aj s príbalovými letákmi a visačkami.

V prípade znečisteného tovaru si vyhradzuje predávajúci právo na zníženie vrátenej sumy až o 50%.

 

Pre bezproblémové a rýchle vrátenie tovaru využite na zaslanie balíka služby niektorej z uvedených kuriérskych spoločností: 

Pre zákazníkov zo Slovenska odporúčame:

www.packeta.sk/odoslanie

www.dpdmojkurier.sk

 

Pre zákazníkov z Česka odporúčame:

 

Pre zákazníkov z ostatných krajín EU:

Odporúčame využiť služby spoľahlivých medzinárodných prepravcov a kuriérskych spoločností.

 

 

Neposielajte tovar na DOBIERKU. V takomto prípade tovar nebude prevzatý!

Neodporúčame tiež posielať tovar na vrátenie prostredníctvom pošty, pretože sa balík zaradí medzi bežnú internú poštu našej spoločnosti a proces vybavenia sa značne oneskorí. Ak tovar na vrátenie odošlete ako bežnú poštovú zásielku (nie na adresu), zásielka pravdepodobne skončí na pošte a po uplynutí odbernej lehoty sa vám vráti späť.

Za poškodený, alebo stratený tovar počas prepravy predávajúci nepreberá zodpovednosť.

 

Po splnení týchto podmienok bude kupujúcemu na účet vrátená plná suma vráteného tovaru bez poštovného a to najneskôr do 8 dní po fyzickom obdržaní balíka.

 

Postup pre vrátenie alebo výmenu tovaru:

 1. Informujte nás. Zavolajte, alebo napíšte e-mail return@iloveleggings.sk 
 2. Neodstraňujte visačky, tovar musí byť čistý, nepoužívaný, nepoškodený v originálnom balení.
 3. Vyplňte Formulár, ktorý nájdete TU.
 4. Do balíka priložte Faktúru (prípadne jej kópiu) a vyplnený, vytlačený Formulár.
 5. Balík svedomito zabaľte, aby pri preprave nedošlo k poškodeniu a odošlite na našu adresu: GROHAX s.r.o., Brezany 129, 010 04, Žilina (+421 948 650 699, return@iloveleggings.sk)

 

8) Reklamácia

Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený u predávajúceho a ktorý je vlastníctvom kupujúceho. Ak sa vyskytne u zakúpeného tovaru vada, kupujúci má právo reklamácie. Pre správne posúdenie reklamácie je nutné, aby bol reklamovaný tovar čistý, kompletný a v súlade s hygienickými predpismi alebo všeobecnými hygienickými zásadami zaslaný na našu adresu. Kupujúci je povinný pri používaní tovaru dodržiavať okrem všeobecne známych pravidiel, rovnako aj podmienky stanovené pre používanie tovaru na visačke prípadne uvedené priamo na tovare a ošetrovať tovar v súlade s jeho prirodzenou životnosťou.

Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bezodkladne u predávajúceho, a to hneď po zistení vady. Ďalšie používanie tovaru, zhoršenie vady a následne znehodnotenie tovaru, môže byť dôvodom k zamietnutiu reklamácie.

Za vadu sa nepovažuje poškodenie vzniknuté:

 • prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením, spôsobené používaním tovaru,
 • znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby,
 • používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa tovar bežne používa,
 • vonkajšími vplyvmi, napr. pádom alebo nárazom,
 • zásahom do tovaru neoprávnenou osobou (neodborné opravy alebo úpravy),
 • mechanickým poškodením- roztrhnutý, prerezaný, tepelne poškodený tovar, tovar poškodený neopatrným neúmerným fyzickým zaobchádzaním, zámerným poškrabaním vrstiev tovaru a pod.,
 • v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok, alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach.

Kratšiu životnosť tovaru teda nemožno považovať za vadu a nedá sa reklamovať.

Na zaslanie reklamovaného tovaru využi služby akejkoľvek kuriérskej spoločnosti a tovar zašlite na našu adresu. Neposielajte tovar na DOBIERKU. V takomto prípade tovar nebude prevzatý! Za poškodený alebo stratený tovar počas prepravy predávajúci nepreberá zodpovednosť.

Po prijatí reklamácie a fyzickom obdržaní reklamovaného tovaru predávajúci vystaví kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie najneskôr do 3 dní od prevzatia reklamovaného tovaru. Reklamáciu tovaru vybavuje predávajúci bez zbytočného odkladu, maximálne však do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie kupujúcim.

Vybavením oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, potom záručná doba začne plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie. V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom.

POSTUP PRE REKLAMÁCIU TOVARU:

 1. Ihneď po zistení vady tovar reklamujte.
 2. Napíšte nám e-mail na return@iloveleggings.sk s podrobným popisom, čo je predmetom reklamácie.
 3. Reklamačný formulára podrobný postup vám bude obratom zaslaný na váš e-mail.

 

9) Neprevzatie objednávky - Nevyzdvihnutá objednávka

Odoslaním objednávky (kliknutím na "OBJEDNAŤ s povinnosťou platby" podľa novely zákona 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa) je zákazník oboznámený a zároveň súhlasí s úplným znením obch.podmienok a zaväzuje sa uhradiť všetky náklady/škody vzniknuté výhradne jeho konaním pri vybavovaní, resp. doručovaní jeho objednávky.

Ak sa tak stane, kupujúci je povinný uhradiť poplatok za vzniknuté konanie v sume 4.90EUR / 119CZK najneskôr do 7 dní od doručenia e-mailu s informáciou o Neprevzatej objednávke - Nevyzdvihnutej objednávke na náš účet:

 

Číslo účtu pre platby v rámci SR (VÚB Banka)

 • Číslo účtu: 3096727557 Kód banky: 0200
 • IBAN: SK49 0200 0000 0030 9672 7557 
 • BIC/SWIFT: SUBASKBX

 

Číslo účtu pre platby v rámci ČR (FIO Banka)

 • Číslo účtu: 2400587356 Kód banky: 2010
 • IBAN: SK9083300000002400587356
 • BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX

   

  Ak sa tak nestane do stanovenej lehoty, bude tento dlh uložený a neskôr podstúpený na ďalšie konanie. Kupujúcemu, ktorý neuhradí poplatok za vzniknuté konanie budú pozastavené všetky aktuálne objednávky v procese vybavovania a aj všetky budúce objednávky.

   

  10) Bezpečnosť

  Pri platbe platobnými kartami sa nemusíte báť zneužitia. Využívame preverenú a zabezpečenú platobnú bránu s protokolom 3-D secure, podporovanú kartovými asociáciami. Všetky interné informácie (heslá, mená, operácia) sa šifrujú. Pre zvýšenie rýchlosti nešifruje všeobecné informácie (informácie o jednotlivých položkách tovaru).

   

  11) Ochrana osobných údajov

  Vyplnením objednávkového formulára kupujúci súhlasí so spracovaním a uložením osobných údajov, výhradne pre účely internetového obchodu www.iloveleggings.sk, ktorý sa zaväzuje, že v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov ich neposkytne tretím stranám ani iným subjektom.

   

  12) Záverečné ustanovenia

  Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za priame, alebo nepriame škody spôsobené použitím informácii na svojej stránke, alebo iných stránok smerujúcich z jeho odkazov.

  Používaním stránok www.iloveleggings.sk súhlasíte s používaním "Cookies" vo vašom internetovom prehliadači, ktoré slúžia na zlepšenie funkcií a plynulý chod stránok. Súbory cookies slúžia výhradne pre potrebu našich stránok.

  Prevádzkovateľ môže kedykoľvek bez upozornenia zmeniť uvedené produkty a služby a negarantuje vecnosť ich obsahu.

  Práva zákazníka vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 102/2014 Z. z. v znení neskorších právnych predpisov zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.

  Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky (uzatvorenia kúpnej zmluvy) na www.iloveleggings.sk 

   

  Obchodné podmienky vstupujú do platnosti dňa 01.01.2023 až do odvolania.

   

  Späť do obchodu